• St. Nikola Rusinski No. 29-18
 • contact@gestaltinorganizations.com
Во Што нудиме?

КОУЧИНГ

Коучингот во својата основа вклучува релација возрасен-со-возрасен и претпоставува дека коучот и клиентот (coachee) се еднакви и дека коучот ги има потребните ветшини за да го фасилитира процесот на развивање на свесност кај клиентот. Во ГО Центар, нудиме различни форми на коучинг – life коучинг, извршен (executive) коучинг и кариерен коучинг. Во основата на сите форми на коучинг е релацијата која ја градиме со нашите клиенти. Преку употреба на Гешталт алатки за коучинг, ги поддржуваме нашите клиенти во откривање на онаа верзија од самите себе која ја посакуваат и постигнување на поголема свесност за себе и нивното опкружување.

Тим коучинг преку целокупна интелигенција (Whole Intelligence Team Coaching)

Преку 5те експлорации на целокупната интелигенција коучот го поканува целиот тим на развојно патување. Зависно од потребата на клиентот, може да се употребуваат различни техники и пристапи, кои се прилагодуваат на различните тимови. Некои од нив вклучуваат:

 • Акционо истражување
 • Експеримент лимонада (се истражува тимската динамика, креативност и способност за акција)
 • Раскажување на приказни
 • Метафори

ЦЕЛИ

Целите на оваа фаза се:

 • Да се чујат гласовите на целиот тим
 • Да се истражува во сегашната динамика
 • Да се соберат информации за ситуацијата
 • Да се рефлектира на обрзците на комуникација

Коучинг за менаџери (Executive Coaching)

Коучингот за менаџери е наменет за поддршка на индивидуите особено менаџерите во тимот преку коучинг еден-на-еден. Минимум три коучинг сесси се потребни, и во текот на нив менаџерот ќе биде поканет да ја истражува својата улога во тимот, моменталната ситуација и на каде сакаат да се движат. Преку различни коучинг техники, коучингот е наменет за поддршка и отворање на нови перспективи за индивидуален и кариерен развој. Некои примери на техники кои се користат вклучуваат:

 • Празна столица
 • Техники за приземјување (Grounding)
 • Визуелизација
 • Дијалог

ЦЕЛИ

 • Да се поддржат извршните менаџери во нивните улоги
 • Да се истражи моменталната ситуација
 • Да се поддржи истражувањето на нови можности

Да се изградат капацитети за дијалог