• St. Nikola Rusinski No. 29-18
  • contact@gestaltinorganizations.com

СУПЕРВИЗИЈА колаборативна релација

ПСИХОТЕРАПИЈА

ИНДИВИДУАЛНА ПСИХОТЕРАПИЈА

ГРУПНА ПСИХОТЕРАПИЈА

ТРЕНИНЗИ

Стрес менаџмент Burnout
Тим коучинг
Коучинг за менаџери...

КОУЧИНГ

Нашите Програми

    За Нас

    Сe започна со идеа и една група на жени. Група за акционо исражување (action inquiry) наменета за истражување и рефлектирање за тоа како може да се развие Гешталт Организациски Развој во Македонија. Наскоро пасијата и амбицијата за промена прерасна во консалтинг центар и преку најразлични едукативни авантури на привите членови, ГО центар стана еклектичен центар каде што пост-модернизмот заживеа.  Денес правиме палета на најразлични активности кои вклучуваат коучинг, консалтинг за организациски развој, едукација на луѓе кои сакаат да направат промена во светот како и да се грижат за себе. Го центар се обврзува на градење врски и релации со интернационалната заедница на луѓе кои се посветени на дијалог без оглед каде се наоѓаат на земјината топка.

    Нашиот Пристап

    Во ГО Центар секога сме љубопитни за тоа што е ново и следно во светот на возрасното учење. Поврзано со ова и на кој начин можеме да работиме кон поддршка на креирањето на здрави системи и поддршка на индивидуите да се развиваат преку нашата работа како консултанти, коучови, супервизори, тренери и психотерапевти. At GO Center we are always curious of what is next in adult learning settings. Нашата работа се базира на Гешталт методологија и е силно инспирирана од петте експлорации на Малколм Парлет. Веруваме дека за да се креираат безбедни услови за раст и на организациско и на индивидуално нив, има пет експлорации кои е потребно да се развијат со цел да се развие целокупна интелигенција.