• St. Nikola Rusinski No. 29-18
  • contact@gestaltinorganizations.com
Image Not Found

Category Page: Што нудиме?

КОУЧИНГ

Коучингот во својата основа вклучува релација возрасен-со-возрасен и претпоставува дека коучот и клиентот (coachee) се еднакви и дека коучот ги има потребните ветшини за да го фасилитира процесот на развивање на свесност кај клиентот. Во ГО Центар, нудиме различни форми на коучинг – life коучинг, извршен (executive) коучинг и кариерен коучинг. Во основата на сите

ТРЕНИНЗИ

Свесност за ментално здравје – стрес менаџмент Времетраење: 3 часа / максимум 20 вработени Локација: Zoom Стресот е неизбежен дел од секојдневниот живот и заради тоа учењето како да се справиме со истиот е неопходен и задолжителен дел од секоја брза и динамична средина. Преку оваа работилница вработените имаат можност да научат повеќе за и

ПСИХОТЕРАПИЈА

ПСИХОТЕРАПИЈА – сите наши психотерапевти се EAGT и EAP акредитирани и имаат поминато екстензивни тренинзи. Воедно сите се под континуирана професионална супервизија со цел да обезбедат најдобра можна услуга. Водени се од строги етички начела и ги следат Етичките и професионалните кодекси на однесување од асоцијациите од кои се сертифицирани. ИНДИВИДУАЛНА ПСИХОТЕРАПИЈА ГРУПНА ПСИХОТЕРАПИЈА ОРГАНИЗАЦИСКА

СУПЕРВИЗИЈА

Супервизијата е задолжителна за сите психотерапевти и е високо препорачана за коучовите и консултантите. Не одиме на супервизија затоа што е задолжителна, одиме за да ја осигураме најдобрата можна практика и да се грижиме за себе како инструменти. Супервизијата преставува формален процес во кој психотерапевтот, коучот или консултантот регуларно ја презентра својата работа со клиенти