• St. Nikola Rusinski No. 29-18
  • contact@gestaltinorganizations.com
In Што нудиме?

КОУЧИНГ ЗА МЕНАЏЕРИ (EXECUTIVE COACHING)

Коучингот за менаџери е наменет за поддршка на индивидуите особено менаџерите во тимот преку коучинг еден-на-еден. Минимум три коучинг сесси се потребни, и во текот на нив менаџерот ќе биде поканет да ја истражува својата улога во тимот, моменталната ситуација и на каде сакаат да се движат. Преку различни коучинг техники, коучингот е наменет за поддршка и отворање на нови перспективи за индивидуален и кариерен развој. Некои примери на техники кои се користат вклучуваат:

  • Празна столица
  • Техники за приземјување (Grounding)
  • Визуелизација
  • Дијалог

ЦЕЛИ

  • Да се поддржат извршните менаџери во нивните улоги
  • Да се истражи моменталната ситуација
  • Да се поддржи истражувањето на нови можности
  • Да се изградат капацитети за дијалог