• ул. Никола Русински бр. 29-18
  • contact@gestaltinorganizations.com

Учење/тренинзи

Коучинг и консултантство

Ние веруваме дека знаењето треба да биде споделено и дека нашите вештини не се ексклузивни за “еден експерт” се додека личноста е посветена на следење на професионалниот кодекс на работа и е обврзана и посветена на етичко работење додека воедно е ентузијастички настроена да научи повеќе за себе и за тоа да ги поддржи другите да растат и да се развиваат. Ние имаме посебно дизајнирана програма која води до Гешталт коучинг и програма за консултанти за организациски развој.