• ул. Никола Русински бр. 29-18
  • contact@gestaltinorganizations.com

Нашиот пристап

Во ГО Центар секога сме љубопитни за тоа што е ново и следно во светот на возрасното учење. Поврзано со ова и на кој начин можеме да работиме кон поддршка на креирањето на здрави системи и поддршка на индивидуите да се развиваат преку нашата работа како консултанти, коучови, супервизори, тренери и психотерапевти. At GO Center we are always curious of what is next in adult learning settings. Нашата работа се базира на Гешталт методологија и е силно инспирирана од петте експлорации на Малколм Парлет. Веруваме дека за да се креираат безбедни услови за раст и на организациско и на индивидуално нив, има пет експлорации кои е потребно да се развијат со цел да се развие целокупна интелигенција.

  • Способност да се одговори на комплексни ситуации
  • Способност за поврзување и градење силни релации
  • Способност за самопрепознавање
  • Отелотворување
  • Етичко експериментирање