• ул. Никола Русински бр. 29-18
  • contact@gestaltinorganizations.com

Што Нудиме?

КОУЧИНГ

Коучингот во својата основа вклучува релација возрасен-со-возрасен и претпоставува дека коучот и клиентот (coachee) се еднакви и дека коучот ги има потребните ветшини за да го фасилитира процесот на развивање на свесност кај клиентот. Во ГО Центар, нудиме различни форми на коучинг – life коучинг, извршен (executive) коучинг и кариерен коучинг. Во основата на сите

Лидерски вештини

СУПЕРВИЗИЈА

Супервизијата е задолжителна за сите психотерапевти и е високо препорачана за коучовите и консултантите. Не одиме на супервизија затоа што е задолжителна, одиме за да ја осигураме најдобрата можна практика и да се грижиме за себе како инструменти. Супервизијата преставува формален процес во кој психотерапевтот, коучот или консултантот регуларно ја презентра својата работа со клиенти

КОУЧИНГ ЗА МЕНАЏЕРИ (EXECUTIVE COACHING)

Коучингот за менаџери е наменет за поддршка на индивидуите особено менаџерите во тимот преку коучинг еден-на-еден. Минимум три коучинг сесси се потребни, и во текот на нив менаџерот ќе биде поканет да ја истражува својата улога во тимот, моменталната ситуација и на каде сакаат да се движат. Преку различни коучинг техники, коучингот е наменет за

За Нас

Сe започна со идеа и една група на жени. Група за акционо исражување (action inquiry) наменета за истражување и рефлектирање за тоа како може да се развие Гешталт Организациски Развој во Македонија. Наскоро пасијата и амбицијата за промена прерасна во консалтинг центар и преку најразлични едукативни авантури на привите членови, ГО центар стана еклектичен центар каде што пост-модернизмот заживеа.  Денес правиме палета на најразлични активности кои вклучуваат коучинг, консалтинг за организациски развој, едукација на луѓе кои сакаат да направат промена во светот како и да се грижат за себе. Го центар се обврзува на градење врски и релации со интернационалната заедница на луѓе кои се посветени на дијалог без оглед каде се наоѓаат на земјината топка.

Нашиот Пристап

Во ГО Центар секога сме љубопитни за тоа што е ново и следно во светот на возрасното учење. Поврзано со ова и на кој начин можеме да работиме кон поддршка на креирањето на здрави системи и поддршка на индивидуите да се развиваат преку нашата работа како консултанти, коучови, супервизори, тренери и психотерапевти. At GO Center we are always curious of what is next in adult learning settings. Нашата работа се базира на Гешталт методологија и е силно инспирирана од петте експлорации на Малколм Парлет. Веруваме дека за да се креираат безбедни услови за раст и на организациско и на индивидуално нив, има пет експлорации кои е потребно да се развијат со цел да се развие целокупна интелигенција.