• St. Nikola Rusinski No. 29-18
 • contact@gestaltinorganizations.com
Во Што нудиме?

ТРЕНИНЗИ

Свесност за ментално здравје – стрес менаџмент

Времетраење: 3 часа / максимум 20 вработени

Локација: Zoom

Стресот е неизбежен дел од секојдневниот живот и заради тоа учењето како да се справиме со истиот е неопходен и задолжителен дел од секоја брза и динамична средина. Преку оваа работилница вработените имаат можност да научат повеќе за и да истражат некои од изворите на стрес на работното место, да научат како да ги препознаат симптомите и како самите може да имаат влијание врз нив и да направат нешто за да се заштитат.

Цели:

Преку индивидуална работа и работа во мали групи вработените ќе имаат можност да:

 • Научат како да се справуваат со стресот на здрав начин
 • Да исражат нови начини како може да се поддржат себе и да го поддржат своето ментално здравје
 • Да научат како да се приземјат и проактивно да ги користат системите на поддршка со цел да го намалат влијанието на стресот
 • Да истражат нови стратегии за тоа како може да им се спротивстават на секојдневните предизвици

Како?

За целите на оваа работилница користиме:

 • Индивидуална работа и работа во мали групи
 • Дијалог
 • Рефлектирање
 • Водена визуелизација
 • Техники за приземјуање (Grounding)

Свесност за професионално согорување (burnout)

Градење на резилиентност (отпорност)

Времетраење: 3 часа / максимум 20 вработени

Локација: Zoom

Резилиентноста (отпорноста) е квалитет кој им овозможува на луѓето да бидат флексибилни и да се прилагодуваат соодветно на неизбежните промени во животот, да бидат соборени и повторно да се издигнат на нов начин. Преку оваа работилница вработените ќе научат како да се приземјат и да се поддржат во тешки времиња, да развијат вештини преку следење на сите четири начни на знаење, да бидат подобри во пружање на поддршка на тимот и да се справуваат со тешки ситуации.

Цели:

Преку индивидуална и работа во мали групи вработените ќе:

 • Рефлектираат како можат да изградат резулиентност на индивидуално и тимско ниво
 • Да истражат нови начини за поддршка на индивидуите и тимот
 • Да научат како да се приземјат и проактивно да ги користат системите на поддршка
 • Да ја зголемат својата свесност за значајноста на нивната добросостојба (и физичка и ментална)
 • Да истражат нови начини за тоа како може да одговорат и да се справат со секојдневните предизвици

Како?

За целите на оваа работилница користиме:

 • Индивидуална работа и работа во мали групи
 • Дијалог
 • Рефлектирање
 • Водена визуелизација
 • Техники за приземјуање (Grounding)

Баланс помеѓу работата и животот

Времетраење: 3 часа / максимум 20 вработени

Локација: Zoom

Нереалистичниот архетип за идеален вработен е граден со декади и истиот е поврзан со верувањето дека идеалниот вработен е оној кој е целосно посветен на својата работа и е достапен 24 часа дневно, 365 дена годишно, секоја година од својата кариера. Ова звучи невозможно, но заедно со желбата да се успее професионално може да ги натера луѓето да ја стават својата добросостојба на страна. Креирањето на подобар баланс помеѓу работата и животот неизбежно ќе придонесе кон позадоволни вработени и ќе ги поддржи во нивната целокупна добросостојба.

Цели:

Преку индивидуална и работа во мали групи вработените ќе:

 • Научат како да менаџираат добар баланс помеѓу работата и животот без оглед на секојдневните предизвици
 • Ќе научат нови начини како може да се поддржат себе си и членовите на нивните тимови додека обезбедуваат добар баланс во текот на нивниот ден
 • Ќе научат како да користат техники за приземјување и како да се реенергизираат и да го вратат својот баланс додека се на работа
 • Ќе станат свесни за изборите кои ги прват и како истите ги поддржуваат или спречуваат во креирањето на обар баланс помеѓу работата и животот

Како?

За целите на оваа работилница користиме:

 • Експериментирање и истражување преку индивидуална работа и работа во мали групи
 • Дијалог
 • Рефлектирање
 • Водена визуелизација
 • Техники за приземјуање (Grounding)

Консалтинг

Организациски Развој

Консалтинг за организациски развој

ГО Центар има дијалошки пристап кон организацискиот развој. Тоа значи дека нашите консултанти се посветени на одреден сет на вредности секога кога влегуваат во организација. Ние веруваме дека консултантите се фасилитатори и каталисти кои го поддржуваат целиот процес на промена преку подигање на свесноста. Не даваме готови одговори затоа што веруваме дека клучот за успехот е да се најдат и изградат одговори на сопствен начин  и да се креира сопствена приказна.  Ова не значи дека ќе биде лесно, многу често ќе биде потребо да се напушти зоната на комфорт, само затоа што е единственото место за раст, но претходно ќе осигураме дека ја имате потребната поддршка.

Whole Intelligence Leadership Development

Diversity, Inclusion and Equality