• ул. Никола Русински бр. 29-18
  • contact@gestaltinorganizations.com

Маја Симоновска

Permanent Member

М-р, Гешталт психотерапевт, коуг и Организациски консултант, акредитирана од EAP и EAGT Маја е посвеена на организциски консалтинг, развој на вработени и ментално здравје. Таа е искусен психотерапевт и коуч и едновремено работи и индивидуално со клиенти и со групи во кои го негува нивниот развој. Како психотерапевт и коуч има богато искуство во работа со најразлични типови на проблеми кои вклучуваат стрес, траума, професионално согорување, анксиозност, депресија и личен развој, како и со препознавање и развој на таленти и тимови.

Сакате ли да се приклучите во нашиот тим?

Приклучи Се