• ул. Никола Русински бр. 29-18
  • contact@gestaltinorganizations.com

Ханс Мортен Скивик

Associate Member

консултант, тренер Ханс Мортен Скивик е магистер по политички науки, педагогија и е сертифициран психотерапевт. Дополнително на ова, тој поседува магистратура и во комплексоност, конфликт менаџмент и преговарање. Има 20 години консултантско искуство и преку пет години менаџерско искуство и во јавни и во приватни сектори. Во последните неколку години, има објавено неколку книги ви релеватни области. Главна компетенција на Ханс Мортен му е превенција на конфликти и нивно менаџирање како и менаџирање на промени. Примарно работи со развој на лидери, развој на лидерски групи и советување на лидери на високо ниво. Тој исто така е еден од најбараните говорници и тренери. Оние кои соработуваат со Ханс Мортен го ценат неговиот професионализам испреплетен со хумористичен пристап. Како фаилитатор, тој секогаш се обидува да биде близок со групата. Ханс Мортен се осмелува и да предизвика во исто време додека го чува интегритетот на индивидуата.

Сакате ли да се приклучите во нашиот тим?

Приклучи Се