• ул. Никола Русински бр. 29-18
  • contact@gestaltinorganizations.com

Фросина Ристовска

Permanent Member

М-р, гешталт коуч, консултант, тренер, супервизор и EAP и EAGT акредитиран психотерапевт и психолог Фросина има долгогодишно искуство во коучинг, организациски развој и практики за учење и развој, како и повеќе од 10 години искуство во здравствена психологија и гешталт психотерапија, менаџирајќи комплексен обем на работа и држејќи лидерска позиција. Фросина е дел од тимот на ГО Центар и е ко-лидер на коучинг програмата која овој центар ја нуди. Нејзината работа се базира на Гешталт пристап како и системско мапирање и работи од релациска перспектива. Нејзиниот интерес за тимови и пошироки системи е поддржан од верувањето дека релациите и автентичноста се во основата на секој здраво функционирачки организам и работи на поддршка на процесот на градење резилиентност (отпорност) и здравје кај системите и индивидуите. Фросина верува во индивидуалната одговорност на секоја индивидуа кон сопствената добросостојба и добросостојбата на поширокото поле.

Сакате ли да се приклучите во нашиот тим?

Приклучи Се