• ул. Никола Русински бр. 29-18
  • contact@gestaltinorganizations.com

Ен Шуптрин

Associate Member

Коуч и консултант Работам на зајакнување на луѓето, бизнисите и брандовите да иновираат, да се поврзуваат и да прават промени преку креативен релациски процес кој негува вродени ресурси за движење. Мојот пристап прави комбинација на мојот тренинг како Гешталт практичар во Организации и како Фасилитатор на Open Floor Movement заедно со моето бизнис искуство во Маркетинг, Уметности, Култура и Дизајн. За повеќе информации или контакт:  ann@bemovedforchange.com  или  www.bemovedforchange.com

Сакате ли да се приклучите во нашиот тим?

Приклучи Се