• ул. Никола Русински бр. 29-18
  • contact@gestaltinorganizations.com

Џес Тејлор

Associate Member

М-р (Организациски развој и Психологија), Напреден Сертификат за Системски коучинг и констелации, Директор Џес носи уникатна ескпертиза во Организациски развој на Академијата за еднаквост, има особен интерес за психологија, лидерство и практикување на системски промени и 15 годишно искуство во развој, доставување и менаџирање на бројни консултантски интервенции на оперативно и стратегиско ниво. Овие интервенции вклучуваат: семејно насилство и советодавни услуги, волонтерски системи, супервизија и коучинг на персонал, лидерски програми и проекти со крос-секторско партнерство. Џес има особен интерес во здравство, домување, високо образование, системи за криминална правда и мулти-агенциски услуги базирани на заедницата. Таа им има помогнато на бројни организации да имплементираат програми за трансформирачка промена, развивајќи силно водство и рамка за промена како поддршка на тие процеси.  Со пасија за партнерство, диверзитет и социјална правда, Џес употребува бројни алатки да осигура квалитет, вредност и оддржливост на услугите кои ги нуди вклучувајќи комплексни процеси и конверзации.

Сакате ли да се приклучите во нашиот тим?

Приклучи Се