• ул. Никола Русински бр. 29-18
  • contact@gestaltinorganizations.com

Ангелика Буровски

М-р, Сертифицирана за Системски коучинг и мапирање, EAGT-GPO акредитирана Ангелика е основач и директор на ГО Центарот за развој на луѓе и организациски развој. Има огромна пасија за иновација на креативни и исполнувачки работни средини и верува во холистички пристап кон организациите. Ангелика е Гешталт практичар и нејзината работа примарно се базира на Гешталт методологијата и методологијата на Системско мапирање. Преку експериментирање, само препознавање, поврзување, отелотворување и одговарање на комплексните ситуации, Ангелика ги користи петте експлорации на целокупна интелигенција (whole intelligence) на Парлет (2015)  во нејзиниот коучинг еден на еден, но исто така и во работата со тимови и големи групи. Ангелика има посебна пасија за местото на Организацискиот развој во поширокото поле и како вештините за организациски развој може да бидат применети во градењето на подобри општества.

Сакате ли да се приклучите во нашиот тим?

Приклучи Се