• ул. Никола Русински бр. 29-18
  • contact@gestaltinorganizations.com

Ана Јанкуловска

Permanent Member

Гешталт коуч Ана Јанкуловска е гешталт коуч, член на ГО центар и е специјализирана во поддршка на претприемачи, менаџери и лидери да можат соодветно да ги растат своите бизниси и тимови. Преку системски пристап, креативни експерименти и предавања таа им помага на лидерите да ги изградат своите лидерски персони и ги поддржува во процесите на иновација и креативност. Таа има развиено уникатен пристап за подобрување на тимската перформанса базиран на Циклусот на Завршување кој може да се применува во секоја идустрија. Ана има диплома во Бизнис и Транспорт од London Metropolitan универзитетот, тренинг за Гешталт психотерапија и Системско Мапирање.  Ана доаѓа од бизнис светот со повеќе од 15 години искуство во лидерски улоги, каде има водено и развивано интернационални тимови и бизниси.

Сакате ли да се приклучите во нашиот тим?

Приклучи Се