• ул. Никола Русински бр. 29-18
  • contact@gestaltinorganizations.com
Image Not Found

Category Page: Учење

КОУЧИНГ ЗА МЕНАЏЕРИ

КОУЧИНГ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

ГО ПРОГРАМА ЗА КОУЧИНГ И ОРГАНИЗАЦИСКИ РАЗВОЈ

ГО програмата за коучинг и организациски развој е програма која ја нудиме во соработка со Relational Change. Наменета е за сите кои се заинтересирани за коучинг и организациски развој и истата нуди проширување на перспективите на сите учесници. Работиме со сценарија од вистинскиот живот кои учесниците ги носат во групата.  Во текот на тренингот работите