• ул. Никола Русински бр. 29-18
  • contact@gestaltinorganizations.com
Image Not Found

Category Page: Тренинзи

БАЛАНС ПОМЕЃУ РАБОТАТА И ЖИВОТОТ

Времетраење: 3 часа / максимум 20 вработени Локација: Zoom Нереалистичниот архетип за идеален вработен е граден со декади и истиот е поврзан со верувањето дека идеалниот вработен е оној кој е целосно посветен на својата работа и е достапен 24 часа дневно, 365 дена годишно, секоја година од својата кариера. Ова звучи невозможно, но заедно

ГРАДЕЊЕ НА РЕЗИЛИЕНТНОСТ (ОТПОРНОСТ)

Времетраење: 3 часа / максимум 20 вработени Локација: Zoom Резилиентноста (отпорноста) е квалитет кој им овозможува на луѓето да бидат флексибилни и да се прилагодуваат соодветно на неизбежните промени во животот, да бидат соборени и повторно да се издигнат на нов начин. Преку оваа работилница вработените ќе научат како да се приземјат и да се

СВЕСНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО СОГОРУВАЊЕ (BURNOUT)

СВЕСНОСТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ – СТРЕС МЕНАЏМЕНТ

Времетраење: 3 часа / максимум 20 вработени Локација: Zoom Стресот е неизбежен дел од секојдневниот живот и заради тоа учењето како да се справиме со истиот е неопходен и задолжителен дел од секоја брза и динамична средина. Преку оваа работилница вработените имаат можност да научат повеќе за и да истражат некои од изворите на стрес