• ул. Никола Русински бр. 29-18
  • contact@gestaltinorganizations.com
Image Not Found

Category Page: Психотерапија

ИНДИВИДУАЛНА ПСИХОТЕРАПИЈА

Индивидуалната психотерапија претставува процес преку кој клиентите работат индивидуално со терапевт кој поседува соодветен тренинг и сертификација. Просторот во кој се одвиваат тераписките средби е безбеден, згрижувачки и доверлив. Психотерапијата претствува терапија преку зборување и се користи за третман на различни емоционални проблеми и проблеми поврзани со менталното здравје. Индивидуална психотерапија им се нуди на

ГРУПНА ПСИХОТЕРАПИЈА

Иако индивидуалната психотерапија е најчесто препорачаната форма на терапија, зависно од типот на проблем со кој клиентот се соочува, групната психотерапија може да биде идеален избор за адресирање на грижите и правење на позитивни промени во сопствениот живот. Групната психотерапија вклучува еден или повеќе терапевти кои ја водат групата, која може да биде составена од

ОРГАНИЗАЦИСКА ПСИХОТЕРАПИЈА

Обезбедувањето на постојана поддршка за добросостојбата на вработените е есенцијален дел од секоја успешна компанија. Еден начин да се постигне ова е преку психотерапија. Преку процесот на психотерапија вработените имаат можност да научат нешто за нивната моментална состојба, емоции, мисли, однесувања и да научат како да превземат контрола врз сопствениот живот и согласно на тоа