• ул. Никола Русински бр. 29-18
  • contact@gestaltinorganizations.com
Image Not Found

Category Page: Консалтинг

DIVERSITY, INCLUSION AND EQUALITY

WHOLE INTELLIGENCE LEADERSHIP DEVELOPMENT

КОНСАЛТИНГ ЗА ОРГАНИЗАЦИСКИ РАЗВОЈ

ГО Центар има дијалошки пристап кон организацискиот развој. Тоа значи дека нашите консултанти се посветени на одреден сет на вредности секога кога влегуваат во организација. Ние веруваме дека консултантите се фасилитатори и каталисти кои го поддржуваат целиот процес на промена преку подигање на свесноста. Не даваме готови одговори затоа што веруваме дека клучот за успехот